Het boeren beleven

Melkveebedrijf Dennenburg

Is in bezit van de familie Meulenbroeks; Wil, Mariëtte, Rick, Joris, Maartje en Dries, is een moderne melkveehouderij gelegen in het buitengebied van het dorp Lage Mierde.

Het is een zogenaamde ”ontginningsboerderij”, waarbij de gronden midden jaren vijftig van de vorige eeuw ontgonnen zijn. Deels als landbouwgrond, deels voor de productie van hout.

Door grootschalige ruilverkaveling in de Kempen midden jaren zestig van de vorige eeuw, is het melkveebedrijf gebouwd op de huidige locatie. In de loop der jaren heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een omvang van ruim tweehonderd melkkoeien met bijbehorend jongvee. Een mooi bedrijf op een prachtige locatie.

In de toekomst willen we het melkveebedrijf optimaliseren en verduurzamen.
Hierbij denken we aan verbeteringen op het gebied van:

  • diergezondheid
  • minimaliseren van gewasbeschermingsmiddelen
  • energiegebruik en opwekking
  • efficiënter benutten van mineralen
Vergaderruimte
Home
Home
Home