Het boeren beleven

Excursie melkveebedrijf

Op ons melkveebedrijf worden dagelijks ca 200 koeien gemolken. In 2007 hebben we een geheel nieuwe ligboxenstal gebouwd conform de eisen van deze tijd. Deze stal past binnen de huidige trend om maatschappelijk duurzaam en verantwoord te ondernemen. Op onze boerderij worden ook kalveren opgefokt. We streven er naar om de koeien in de zomer zoveel mogelijk buiten te laten grazen.

Het boerenleven van dichtbij bekijken? Dit kan tijdens een rondleiding op ons bedrijf.
Het is het mogelijk de excursie te combineren met een wandeling rondom de boerderij. Er zijn diverse wandelknooppunten aanwezig in de omgeving.

 
Excursie
Excursie