Het boeren beleven

Omgeving

Onze boerderij is landelijk gelegen.

Binnen onze bedrijfsvoering zoeken we samenwerking met Ondernemend Natuur Netwerk Brabant (ONNB). Agrariërs combineren de aanleg en het onderhoud van natuur met hun dagelijkse bedrijfsvoering mits het maar natuur is en er aan een aantal randvoorwaarden voldaan wordt. Op deze manier willen we bijdragen om het gebied rondom het riviertje ‘De Reusel’ te waarborgen voor de toekomst.

Het is voor ons een uitdaging om activiteiten zoals natuurontwikkeling, recreatie en land- en tuinbouw, met elkaar te verbinden en op die manier zorg te dragen voor een meer vitale en leefbare omgeving.

 
Omgeving
Omgeving
Omgeving
Omgeving